माझी वसुंधरा

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग

महाराष्ट्र शासन

माझी वसुंधरा- शिखर परिषद

लवकरच येत आहे...
महाराष्ट्रामध्ये पर्यावरणाच्या सुधारणेसाठी जे सुरुवातीपासून कार्यरत आहेत व जे काम करू इच्छितात अशा राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने माझी वसुंधरा शिखर परिषद ही संकल्पना योजली आहे.
या शिखर परिषदेमध्ये :
  • हि शिखर परिषद वातावरणीय बदल, शाश्वत विकास प्रयोजन (एसडीजी) आणि पर्यावरणाशी संबंधित अन्य उदयोन्मुख विषयावर विचारमंथन करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल.
  • शासकीय विभागांमध्ये समन्वयातून नवीन माहितीची देवाणघेवाण आणि त्यांचा प्रभावी सहभाग वाढवणे सुलभ केले जाईल.
  • सर्व शासकीय विभागांना त्यांची स्वतःची शाश्वत उद्दिष्ट्ये ओळखण्यासाठी आणि ती पूर्ण करण्यासाठी पाठिंबा दिला जाईल.
  • यशोगाथा सामायिक करणे आणि क्षैतिज उपयोजन सक्षम केले जाईल.
मित्र परिवार सदस्य : 7963957 दिनांक : 02 Jul 2022
मा. व. १ मित्र परिवार सदस्य : 1,42,08,384